KOSTNADSFRI OFFERT

Våra uppdragsgivare är privatpersoner och företag såväl som offentliga organisationer. Inget uppdrag är för stort eller för litet. För att kunna lämna ett så korrekt pris som möjlig gör vi alltid ett besök för att se objektet innan en offert lämnas. 


Vänligen kontakta oss via våra kontaktuppgifter eller lämna dina uppgifter i formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.


En offert från Norrbottens Golv är alltid gratis.

 
 
 
 
 

ROT-avdrag vid golvläggning

Reglerna för ROT-avdraget ändrades den 1:a juli 2009. Det innebar att den så kallade fakturamodellen infördes och kunden kunde rabatteras direkt på fakturan. För att du som konsument ska erhålla ROT-avdrag (Renovering Ombyggnad Tillbyggnad) ska arbetet avse reparation, underhåll, om- eller tillbyggnad exempelvis renovering av badrum eller golvläggning. Arbetena ska ske i nära anslutning till bostaden. Nybyggande av bostadshus eller dylikt omfattas inte. ROT-avdrag kan endast ske för de arbetskostnader som exempelvis golvläggningen ger upphov till. Utgifter för material, utrustning och resor räknas inte in.Kontrollera om du har rätt till ROT-avdrag

För rätt till skattereduktion för ROT-arbete krävs, förutom att du själv nyttjar bostaden, att du är ägare till småhuset, bostadsrätten eller ägarlägenheten. Det är även viktigt att tänka på att du aldrig kan få mer i skattereduktion än du ska betala i slutlig skatt efter att dina avdrag är gjorda. Om du av något skäl nekas ROT-avdrag ska vi alltid ha full betalning. Norrbottens Golv

Ett företag som verkar över hela Norrbotten

Stormvägen 251

976 34 Luleå

Copyright © All Rights Reserved