TRÄGOLV

Ett massivt trägolv består genomgående av samma träslag. Det är ett naturmaterial som påverkas
av den relativa fuktigheten i luften, d.v.s. det krymper och sväller beroende på om det är torrt
respektive fuktigt. Hårdheten varierar mellan olika träslag, men även inom samma träslag, det
beror på hur trädet har växt samt om det är ytved eller kärnved som används. De flesta träslag
ändrar färgnyans efter inläggning, då de utsätts för solljus.
Massiva trägolv kan renoveras i hög utsträckning. Det som sätter gränsen för antalet renoveringar
är tjockleken mellan ytan och not/spår hos golvet. I annat fall kan golvet renoveras så länge det
finns en godtagbar tjocklek kvar.

FORMAT OCH VARIANTER

Begreppet massiva trägolv innefattar flera olika typer av golv och träslag, som exempelvis
kortstavsparkett, brädor av barr- och lövträ, mosaikparkett, stjärnparkett m.m. Några exempel ses nedan.
Massiva trägolv levereras antingen färdigbehandlade från fabrik, eller obehandlade. Är de
obehandlade slipas och behandlas dem på plats. Specialbehandlingar av ytskikt såsom lasering,
infärgning, stålborstning och liknande kan även förekomma.

Nedanstående typer av färdiga behandlingar från fabrik är vanliga:

Lackade:
Bräderna lackas med hjälp av UV-härdade polyuretan/akrylatbaserad lack. Vid härdning med UV-ljus får man en hård yta som är kemikaliebeständig. Lacken gör att golvet i sin tur blir slitstarkt
samtidigt som det behåller träets utseende. Finns i matt, sidenmatt och blankt utförande.


Naturoljade/djupoljade:
Ytbehandlingen som används är fri från lösningsmedel och består till största del av förnyelsebara råvaror. Naturoljan ger ett naturligt utseende och kräver periodiskt underhåll för att behålla sin
lyster. Det finns även i matt utförande.

Skötsel
För att motverka alltför stora rörelser i golvet är det rekommenderat att rumstemperaturen hålls inom cirka 15-25°C och den relativa fuktigheten mellan 30-60 %. Av samma orsak avråds från att
använda våta rengöringsmetoder på ett trägolv.


Lackade trägolv:
Torra städmetoder såsom dammsugning är att föredra när det kommer till lackade trägolv. Fukttorkning med en hårt urvriden skurduk kan också användas vid behov. I vattnet kan man eventuellt ha några droppar milt syntetiskt rengöringsmedel, t.ex. handdiskmedel utan ammoniak.


Naturoljade trägolv:
Även här är torra städmetoder såsom dammsugning är att föredra. Detsamma gäller fukttorkning med en hårt urvriden skurduk. I vattnet tillsätts med fördel en återfettande golvsåpa. En
återfettande golvsåpa har en fetthalt på 20-30 % och skall ej jämföras med vanlig gul- eller grönsåpa.

egenskaper

-Massiva trägolv har en lång livslängd och kan renoveras genom omslipning ett flertal
gånger
– Värmebehagliga att gå och stå på
– Krymper och sväller beroende på om det är torrt eller fuktigt i luften och mår bäst av en
relativ fuktighet på 30-60 %.
– Kan ändra nyans efter inläggning, då det utsätts för solljus

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Alla typer av massiva trägolv:
– Torra utrymmen i bostäder och offentlig miljö
– Massiva trägolv fungerar bra i samband med golvvärme (se  GBRs Trägolv på golvvärme )

Det finns även massiva golv för utomhusmiljö, exempelvis i teak och bankeray. Teak är också ett
träslag som passar att läggas i våtutrymmen, dock ej vid golvbrunn.

standarder/ toleranser

SS-EN 13990 – Trägolv – Massiva golvbräder av barrträ
SS-EN 13226 – Trägolv – Massiv stavparkett med not och lös eller fast fjäder